Hızlı Kullanım

Tiger 3 Enterprise sağladığı kolay kullanıcı arayüzü sayesinde, işletmeniz içerisinde öğrenim sürecini minimuma indirerek, uygulamanın işletmeniz içerisinde hızlı bir şekilde kullanıma geçmesini sağlar.

Birden Çok Lokasyondan Kullanım

Tiger 3 Enterprise birden fazla lokasyonda iş yapan şirketler için çok yönlü planlama ve kontrolü destekler.

Özelleştirilebilme

Tiger 3 Enterprise yeni geliştirmelere açık yapısı sayesinde, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda kolayca ve kısa sürede uyarlanabilir.

Güçlü Üretim ve Planlama Desteği

Tiger 3 Enterprise üretim ve satış lojistiği özellikleri ve bu temel faaliyetleri destekleyen planlama ve finans yönetimi gibi sistemleri ile tüm şirket içi süreçleri yönetmemizi sağlar.

Diğer Şirket İçi Yazılımlarla Entegrasyon

Tiger 3 Enterprise şirketlerin kendi bünyelerinde geliştirmiş oldukları diğer yazılımlar ile kolayca entegre edilebilir.

Esnek Raporlama

Tiger 3 Enterprise Esnek raporlama özellikleri ile kullanıcıların ihtiyaç duyacağı farklı raporların kolaylıkla tasarlanabilmesini sağlar.

Yabancı Dil Desteği

Tiger 3 Enterprise Uluslararası firmalar veya ithalat/ihracat yapan firmalar için raporlama ve yabancı dil desteği sağlar.

Yüksek Performans

Tiger 3 Enterprise İşletmenizin artan işlem ve veri yükünden bağımsız olarak, her zaman ve her koşulda yüksek performans sağlar.

Güncel Mevzuatlara Uygunluk

Güncel mevzuata ve iş kurallarına uygun olarak tasarlanmış yapısı sayesinde, işletmenizin her biriminin mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlar.

Web ve Mobil Uyum

İnternet ve mobil teknolojileri destekleyen yapısı sayesinde, uygulamanın her türlü cihaz üzerinden erişilebilir olmasını sağlar.

Tiger 3 Enterprise Standart Modüller

Malzeme Yönetimi
Satın alma-üretim-satış ekseninde ortak bilgi gereksinimini karşılar; işletmenizin alıp sattığı veya ürettiği farklı türdeki malzemelerin etkin yönetimini sağlar. Firmaların malzeme stok seviyelerini ve değerlerini izleme ve yönetme imkanı verir. Maliyetlendirme ve dönem işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirir. Maliyetlerinizi kontrol altına alarak, verimliliğe ulaşmanızı sağlar.
Duran Varlık Yönetimi
Duran Varlık Yönetimi modülü ile sahip olduğunuz duran varlıklarınızı yönetebilir, amortisman işlemlerinizi geçekleştirebilirsiniz. Duran Varlıklarınızın; Farklı şekillede amortisman ayırma (normal amortisman ve azalan bakiyeler olarak iki farklı şekilde amortisman seçeneği), Yeniden değerleme, Yedek parça takibi, Masraf ve bakım takibi, Topluca veya tek tek alış-satış, İade yönetimi, Lokasyon, zaman ve çalışan/çalışan grubu bazında zimmet takibi (Sabit kıymet zimmetleme işlemi Logo İnsan Kaynakları ve Bordro çözümleri ile entegre çalıştığı gibi bağımsız da çalışabilmektedir.), Yapılan ek maliyet ve gider takibi, işlemlerini takip edebilirsiniz.
Talep Yönetimi
İşletmeniz için ihtiyaç duyulan malzeme veya hizmetlerin nasıl, ne zaman karşılayacağınızı Talep Yönetimi modülü ile belirleyebilirsiniz. Talep Yönetimi modülünü kullanarak taleplerinizi; Tek tek veya toplu şekilde talep siparişi oluşturarak, Oluşturulan talepleri ile ilgili kişiye ilgili süreç üzerinden göndererek, Zaman ve miktar gibi detaylı bilgiler ile takip edebilir ve yönetebilirsiniz.
Satınalma Yönetimi
Malzeme Yönetimi, Kalite Kontrol, Üretim Yönetimi, Finans ve Genel Muhasebe ile tümüyle entegredir. Satış siparişine bağlı olarak üretim emri veya satınalma siparişi otomatik oluşturulabilir. İrsaliye, fatura ve tahsilat işlemlerinin entegre olması sayesinde, her aşamada onay prosedürleri konulabilir ve önceki aşamaların sonuçları kontrol edilebilir.
Satış Yönetimi
Satış Yönetimi modülü, kampanyalarınızın satış artırıcı etkilerini güçlendirmenizi ve bu etkileri ölçmenizi sağlar. Bunun yanında müşteri ve ürünlerinize uygun kampanya stratejilerini belirleyip, sonraki kampanyalarda size yol gösteren analiz sonuçları elde edebilirsiniz
Üretim Yönetimi
Üretim reçete ve rotalarının tanımlanmasını sağlayan j-guar üretim yönetimi modülü, üretim emirleri ile baştan sona üretim sürecinin takip imkanını size sunar. Üretim maliyetlerinin işgücü, malzeme ve ekipman detaylarıyla takibi de mümkündür. Üretim süreçlerinin diğer modüllerle entegrasyonu sağlanmıştır. Ayrıca üretim için gerekli malzemelerin temininde sihirbaz arayüzleri kullanabilirsiniz
Finans Yönetimi
Finans Yönetimi modülünü kullanarak mali ve finansal işlemlerinizi kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Finans Yönetimi modülü ile, Cari hesap, banka, kasa işlemleri, Çek/Senet ve teminat bordroları, Banka ve kasa kur farkı işlemleri, Cari hesap risk ayarlama işlemleri, ihtar, borç kapama, kur farkları hesaplama, Banka kredileri ve işlemleri, Ödeme aracı olarak kullanılan çek ve senet işlemleri, Kasa işlemleri, Günlük kur değerleri işlemleri, Kur güncelleştirme, cari hesap, banka, kasa kur farkı hesaplama işlemleri, Verilen ve alınan teminat takibi, Ödeme/tahsilat planları, Cari hesap borç kapatma işlemleri, Cari hesap ihtar işlemlerinizi takip edebilirsiniz.
Muhasebe Yönetimi
Genel Muhasebe modülü ile muhasebe işlemlerinizi yönetebilir, yasal ve yönetim raporlarınızı hızlı ve hatasız olarak alabilirsiniz. Muhasebe modülü ile; Harcama Talepleri, Masraf merkezi bazında analiz, Yevmiye madde numaralama, Hesaplararası aktarım işlemleri, Toplu hesap dağıtımı, Yansıtma işlemleri, Kırılımlı bütçe oluşturma, Esnek ve konsolide mali tablolar alma işlemlerini

Opsiyonel Modüller

Üretim Planlama
Malzeme İhtiyaç Planlama modülü ile; Hangi malzemeden, ne kadar ve ne zaman gerektiğini belirleyebilir, Sipariş / Fiyat tespiti bağlantısı kurabilir, Sonlu kapasite kullanımı özelliği ile gerçek şartlara göre planlama yapabilir, MRP oluşturmak için farklı metodlar kullanabilir, Yeni planlama, Net değişim, Ürüne özel planlama, Ana Üretim Çizelgeleme ile; Üretim verilerini ve kısıtlamaları dikkate alarak müşteri siparişlerinin zamanında teslim edilmesini sağlayabilirsiniz.
Maliyet Muhasebesi
Maliyet Muhasebesi modülü ile genel giderlerinizi ürünlere dağıtımını sağlayabilirsiniz. Bunun yanında; Genel gider kartları ile giderlerin mamullere yükleyebilir, Gerçekleşen veya planlanan maliyetleri dağıtımlarda kullanabilir, Üretim ve hizmet şeklinde iki farklı maliyet yeri seçeneği kullanabilir, Planlanan genel giderler, toplu olarak ya da tek tek üretim emri üzerinden hesaplatılabilirsiniz.
Kalite Yönetimi
Kalite Kontrol modülü ile işletmenizin; Malzeme hareketleri, Satınalma irsaliyeleri, Üretim emri aşamaları, Satış ve dağıtım irsaliyeleri, hareketlerini kalite kontrol sürecine dahil edebilirsiniz. Bu hareketlerde; Nicel kriterler (uzunluk,ağırlık), Nitel kriterler (renk, şekil vs.), kalite kontrol kriterleri belirleyebilirsiniz. Bunun yanında kalite kontrol süreci ile ilgili durumu; Onaylanmış/Onaysız malzemeler, İstatistiksel kalite kontrol oran ve hesaplamaları, Malzeme kalite kontrol analiz raporları, İş emri kalite kontrol analiz raporları, Cari hesap bağımlı kalite kontrol sonuçları raporları ile analiz edebilirsiniz.
Dağıtım Yönetimi
Dağıtım Yönetimi (sevkiyat, paketleme) modülü işletmenizin paketleme ve sevkiyat süreçlerinizi kolayca yönetmenizi sağlar. Dağıtım Yönetimi Modülünü kullanarak; Farklı şekillerde (kutu, koli, palet, çuval, vs.) ürün paketleme, İç içe paketleme işlemleri, Müşteri-Tedarikçi paket eşleştirme, Statülere göre dağıtım emri oluşturma, Dağıtım rotası oluşturma, Dağıtım aracı seçme, Paket malzemelerinin miktar takibi işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Teklif Yönetimi
Teklif Yönetimi modülü ile; Her türlü müşteri bilgisi ve iş ilişkisini tarihçeli olarak takip edebilir, Size özel şablonlar ile otomatik olarak teklifler oluşturabilir, Teklif sözleşmeleri oluşturabilir, Tekliflerinizi MS Word dosya formatında görüntüleyebilirsiniz.
Konfigürasyon Yönetimi
Konfigürasyon Yönetimi modülü, siparişe üretim yaptığınız durumda çoklu ürün spesifikasyonu ihtiyaçlarınızı karşılar (tekstil, mobilya, bilgisayar, vb.) Konfigürasyon Yönetimi, Her ürün konfigürasyonu için ayrı bir malzeme kartı oluşturmanızı önler, Ürün konfigürasyonlarını ve varyantlarını takip etmenizi ve kolayca yönetmenizi sağlar, İşletmenizde baştan sona tüm süreçlere uygulayabilirsiniz. (teklif, sipariş, üretim vs.)
GO Garanti
GOGaranti ile Garanti Bankası'ndaki ürün ve işlemler ile ilgili bilgilere güvenle online olarak erişim sağlanabilmektedir. Bunun yanında GOGaranti modülü ile, Logo çözümlerinden Garanti Bankası'na, Garanti Bankası'ndan Logo çözüm paketine gerçek/eş zamanlı veri akışı sağlayarak işlem otomasyonu gerçekleştirebilir, Muhasebeleşecek işlemlere ilişkin verilerin tek seferde girilmesiyle operasyonel iş yükünü azaltarak kullanıcılara zaman tasarrufu sağlayabilir, Logo çözüm paketi ile aynı ekran üzerindeki "Garanti Penceresi" sayesinde bankacılık işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Ek Vergi (ÖTV, ÖİV)
Özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi işlemlerinizi takip edebilir ve raporlayabilirsiniz.
Enflasyon Muhasebesi
Enflasyon Muhasebesi modülü ile enflasyon düzeltmesi işlemlerinizi yapabilirsiniz
Bordro Plus
BORDRO PLUS; GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise çözümleri ile entegre çalışabilen eksiksiz bir bordro işleme ve takip programıdır. BORDRO PLUS, modüler bir yapıdan oluşmakta olup temel modül Sicil Yönetimi’dir. İstenilen zaman dilimi içerisinde uygulama Navigator, Ücret Simulasyonu ve Bordro Plus WEB gibi kurumun ihtiyaç duyduğu modüller ile zenginleştirilme olanağı sunar.