Entegre Çalışan Modüler Yapı

Tiger 3 İşletmelerin tüm ihtiyaçları düşünülerek geliştirilmiş, entegre çalışan modüllerden oluşan yapı sayesinde, sisteme bilginin bir kere girilmesiyle, kullanıcıların yetkileri dahilinde güncel bilgiye doğrudan ulaşabilmelerini sağlar. Modüler ve entegre yapı ile bölümler ve süreçler arası “ortak bir dil” oluşarak iletişim yükünün azalması sağlanır.

İşletmenin Tamamıyla Uyumlu Yapı

Tiger 3 işletmelerin tüm yapılarıyla sağladığı uyum sayesinde, kurumsal ve operasyonel stratejileri destekleyerek, işletlemelerin iç ve dış pazarda rekabet üstünlüğü sağlamasını dolayısıyla sağlıklı bir şekilde büyüme sürecini tamamlamasını sağlar.

E-Devlet Çözümleriyle Uyumlu Yapı

Tiger 3 e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv gibi e-devlet sistemleriyle uyumlu çalışma imkanını sağlar.

Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun

Tiger 3 Yeni Türk Ticaret Kanununa (TTK) ve diğer standart yerel/uluslararası muhasebe ve finans standartlarına (FAS52, IAS, UFRS) uyumlu bir yapıda çalışılmasını sağlar.

Çözüm Ortaklarına Özel Uygulama Geliştirme

Tiger 3 işletmelerin ihtiyaçlarına göre yeni işlevsel uyarlamalar gerçekleştirebilmek için geliştirilmiş “Object Designer ve Logo Objects“ uyarlama araçlarını barındırır.

Açık ve Esnek Mimari

Tiger 3 iilişkisel veritabanı desteğinin yanı sıra, yönetilebilir ve izlenebilir sistem mimarisi ile Tiger Plus, güvenli bir ortam ve yüksek performans sunar.

Entegre Çözümler

Tiger 3 Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilmiş 200’ün üzerinde entegre iş uygulamaları sayesinde, işletmenizin ihtiyacı olan uygulamaya bir çözüm altında ulaşmanızı sağlar

Yüksek Performans

Tiger 3 işletmenizin artan işlem ve veri yükünden bağımsız olarak, her zaman ve her koşulda yüksek performans sağlar.

Tiger 3 Standart Modüller

Malzeme Yönetimi
Satın alma-üretim-satış ekseninde ortak bilgi gereksinimini karşılar; işletmenizin alıp sattığı veya ürettiği farklı türdeki malzemelerin etkin yönetimini sağlar. Firmaların malzeme stok seviyelerini ve değerlerini izleme ve yönetme imkanı verir. Maliyetlendirme ve dönem işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirir. Maliyetlerinizi kontrol altına alarak, verimliliğe ulaşmanızı sağlar.
Duran Varlık Yönetimi
Duran Varlık Yönetimi modülü ile sahip olduğunuz duran varlıklarınızı yönetebilir, amortisman işlemlerinizi geçekleştirebilirsiniz. Duran Varlıklarınızın; Farklı şekillede amortisman ayırma (normal amortisman ve azalan bakiyeler olarak iki farklı şekilde amortisman seçeneği), Yeniden değerleme, Yedek parça takibi, Masraf ve bakım takibi, Topluca veya tek tek alış-satış, İade yönetimi, Lokasyon, zaman ve çalışan/çalışan grubu bazında zimmet takibi (Sabit kıymet zimmetleme işlemi Logo İnsan Kaynakları ve Bordro çözümleri ile entegre çalıştığı gibi bağımsız da çalışabilmektedir.), Yapılan ek maliyet ve gider takibi, işlemlerini takip edebilirsiniz.
Talep Yönetimi
İşletmeniz için ihtiyaç duyulan malzeme veya hizmetlerin nasıl, ne zaman karşılayacağınızı Talep Yönetimi modülü ile belirleyebilirsiniz. Talep Yönetimi modülünü kullanarak taleplerinizi; Tek tek veya toplu şekilde talep siparişi oluşturarak, Oluşturulan talepleri ile ilgili kişiye ilgili süreç üzerinden göndererek, Zaman ve miktar gibi detaylı bilgiler ile takip edebilir ve yönetebilirsiniz.
Satınalma Yönetimi
Malzeme Yönetimi, Kalite Kontrol, Üretim Yönetimi, Finans ve Genel Muhasebe ile tümüyle entegredir. Satış siparişine bağlı olarak üretim emri veya satınalma siparişi otomatik oluşturulabilir. İrsaliye, fatura ve tahsilat işlemlerinin entegre olması sayesinde, her aşamada onay prosedürleri konulabilir ve önceki aşamaların sonuçları kontrol edilebilir.
Satış Yönetimi
Satış Yönetimi modülü, kampanyalarınızın satış artırıcı etkilerini güçlendirmenizi ve bu etkileri ölçmenizi sağlar. Bunun yanında müşteri ve ürünlerinize uygun kampanya stratejilerini belirleyip, sonraki kampanyalarda size yol gösteren analiz sonuçları elde edebilirsiniz
Finans Yönetimi
Finans Yönetimi modülünü kullanarak mali ve finansal işlemlerinizi kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Finans Yönetimi modülü ile, Cari hesap, banka, kasa işlemleri, Çek/Senet ve teminat bordroları, Banka ve kasa kur farkı işlemleri, Cari hesap risk ayarlama işlemleri, ihtar, borç kapama, kur farkları hesaplama, Banka kredileri ve işlemleri, Ödeme aracı olarak kullanılan çek ve senet işlemleri, Kasa işlemleri, Günlük kur değerleri işlemleri, Kur güncelleştirme, cari hesap, banka, kasa kur farkı hesaplama işlemleri, Verilen ve alınan teminat takibi, Ödeme/tahsilat planları, Cari hesap borç kapatma işlemleri, Cari hesap ihtar işlemlerinizi takip edebilirsiniz.
Muhasebe Yönetimi
Genel Muhasebe modülü ile muhasebe işlemlerinizi yönetebilir, yasal ve yönetim raporlarınızı hızlı ve hatasız olarak alabilirsiniz. Muhasebe modülü ile; Harcama Talepleri, Masraf merkezi bazında analiz, Yevmiye madde numaralama, Hesaplararası aktarım işlemleri, Toplu hesap dağıtımı, Yansıtma işlemleri, Kırılımlı bütçe oluşturma, Esnek ve konsolide mali tablolar alma işlemlerini

Tiger 3 Opsiyonel Modüller

Dağıtım Yönetimi
Dağıtım Yönetimi (sevkiyat, paketleme) modülü işletmenizin paketleme ve sevkiyat süreçlerinizi kolayca yönetmenizi sağlar. Dağıtım Yönetimi Modülünü kullanarak; Farklı şekillerde (kutu, koli, palet, çuval, vs.) ürün paketleme, İç içe paketleme işlemleri, Müşteri-Tedarikçi paket eşleştirme, Statülere göre dağıtım emri oluşturma, Dağıtım rotası oluşturma, Dağıtım aracı seçme, Paket malzemelerinin miktar takibi işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Konfigürasyon Yönetimi
Konfigürasyon Yönetimi modülü, siparişe üretim yaptığınız durumda çoklu ürün spesifikasyonu ihtiyaçlarınızı karşılar (tekstil, mobilya, bilgisayar, vb.) Konfigürasyon Yönetimi, Her ürün konfigürasyonu için ayrı bir malzeme kartı oluşturmanızı önler, Ürün konfigürasyonlarını ve varyantlarını takip etmenizi ve kolayca yönetmenizi sağlar, İşletmenizde baştan sona tüm süreçlere uygulayabilirsiniz. (teklif, sipariş, üretim vs.)
GO Garanti
GOGaranti ile Garanti Bankası'ndaki ürün ve işlemler ile ilgili bilgilere güvenle online olarak erişim sağlanabilmektedir. Bunun yanında GOGaranti modülü ile, Logo çözümlerinden Garanti Bankası'na, Garanti Bankası'ndan Logo çözüm paketine gerçek/eş zamanlı veri akışı sağlayarak işlem otomasyonu gerçekleştirebilir, Muhasebeleşecek işlemlere ilişkin verilerin tek seferde girilmesiyle operasyonel iş yükünü azaltarak kullanıcılara zaman tasarrufu sağlayabilir, Logo çözüm paketi ile aynı ekran üzerindeki "Garanti Penceresi" sayesinde bankacılık işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Ek Vergi (ÖTV, ÖİV)
Özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi işlemlerinizi takip edebilir ve raporlayabilirsiniz.
Enflasyon Muhasebesi
Enflasyon Muhasebesi modülü ile enflasyon düzeltmesi işlemlerinizi yapabilirsiniz
Bordro Plus
BORDRO PLUS; GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise çözümleri ile entegre çalışabilen eksiksiz bir bordro işleme ve takip programıdır. BORDRO PLUS, modüler bir yapıdan oluşmakta olup temel modül Sicil Yönetimi’dir. İstenilen zaman dilimi içerisinde uygulama Navigator, Ücret Simulasyonu ve Bordro Plus WEB gibi kurumun ihtiyaç duyduğu modüller ile zenginleştirilme olanağı sunar.