Sunucu Kapasite belirleme

İntel tabanlı Sunucularda dosya yapısı, yazılım kullanımı, yetkilendirme, güvenlik ve rol tabanlı kullanıma göre kapasite belirleme esastır. Rack tower blades server seçiminde tahmin edilebilir bir kullanıcı yükünü iyi oluşturmak gerekir.

Kurulum ve Sanallaştırma

Sunucu kurulumu belirlenen iş akışına göre şekillenir. Dosya , DNS, Exchange, web ve uygulama sunucuların bu akış doğrultusunda ayrı ayrı sanal "wmware, hyper-V ve proxmox" kurulumu uzmanlık gerektirir.

Sanallaştırma

Sanallaştırma fiziksel sunucuları daha etkin kullanma esasına dayanır veritabanı veya yazılımların kullanacağı belirlemede çok etkilidir. Günümüzde popüler olan bulut bilişim (cloud computing) hizmetleri de yine sanallaştırma teknolojileri ile verilmektedir.

Yedekleme Çözümleri

Firmalarda veri yaşam döngülerine sahiptir. Bu döngü boyunca veri, SAN ve NAS ortamlarında yönetilerek depolanmalı ve erişimi en düşük maliyette tutularak korunması sağlanmalıdır.

Server Yazılımları

Yazılım, ürün inovasyonlarının ve rekabet gücünün sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyan bir öğedir. Her şirket bir yazılım ve sistem bütünleştirme şirketine dönüşmektedir. Geçtiğimiz yıl pazara sunulan ürünlerin yaklaşık %66'sı, ayırt edici özellik olarak yazılımı kullanmaktadır.Akıllı dünyada başarı, işletmelerin fark yaratan bir değer sağlamak amacıyla donanım kullanımını, birbirine bağlılığı, analitiği, yazılımı ve sistem zekasını ne kadar iyi denetleyebildiğine bağlıdır.

Sektörel Çözümler

Günümüzde, bilgisayar sistemlerinin sürekli çalışmasının çok önemli olduğu finans, sağlık, eğitim gibi sektörler var. Bu sektörlerde çok ufak zaman kayıpları, inanılmaz boyutta iş ve para kaybını beraberinde getirebiliyor. Süreklilik sunucunun 7/24 çalışması esastır.