Mağaza

GO Wings kullanıcı artırımı +2
13 Mayıs 2020
Logo GO Wings Connect Fatura (1 firma)
13 Mayıs 2020
Tümünü göster

GO Wings kullanıcı artırımı +5

 65.600,00

Kategoriler: Etiketler:
Açıklama

─ Açıklamalar

GO Wings yazılım ve donanım gereksinimleri “sistem ihtiyaçları” dokümanında detaylarıyla belirtilmiştir. “support.logo.com.tr” ve/veya “yetkili iş ortaklarından” bu doküman temin edilebilir.
Logo Mind Navigator liste fiyatları üzerinden %40 indirim uygulanacaktır.
Logo GO Wings çözümü, masaüstü ve/veya web tarayıcısı üzerinden hibrit olarak kullanılabilir.
• Kullanıcı sayısı kontrolü named user mantığı ile terminal tanımı üzerinden yapılır, desktop tarafında bir kullanıcının ürünü kaç kez açabileceği ile ilgili bir sayım alanından kontrol sağlanır ve kullanıcı
bu sayıya göre ürünü açabilir.
• Ürün her açıldığında ve login olunduğunda toplam kullanıcı sayısından bir kullanıcı düşülür. Kullanılan çözümde aynı anda farklı firma kullanımı, ürünün iki kere açılması ile mümkündür ve 2 kullanıcı
sayılır.
GO Wings ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 16 kullanıcıya kadar kullanılabilir.
GO Wings Ana Paket, Stok (İrsaliye, Sipariş, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, Eşdeğer Mal Takibi), Muhasebe, Duran Varlık, Fatura, Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat, Ödeme Planı), Talep Yönetimi,
Çek/Senet, Taksit İşlemleri (Parçalı Tahsilat), Kredi Kartı, Banka, Kasa, Döviz Kuru Takibi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Dövizli Hesap Makinesi, İşlem Dövizi, Tablo ve Pivot Raporlar,
Görev Zamanlayıcı, Yönetici Konsolu ve Web Master modüllerini içerir.
Ana paketlere eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üst üste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir.
Örnek: GO Wings ana pakete “kullanıcı artırımı +2” yüklendiğinde, toplamda 3 kullanıcı elde edilir. Ana paketler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse ayrıca kullanıcı artırım seti
alınmasına gerek yoktur.