Anakart Nasıl Seçilir?
16 Temmuz 2018
E-Fatura sınırı 5 milyon TL oldu
22 Ekim 2019
Anakart Nasıl Seçilir?
16 Temmuz 2018
E-Fatura sınırı 5 milyon TL oldu
22 Ekim 2019

Tiger3

Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Satış Yönetimi (Kampanya), Finans Yönetimi, Genel Muhasebe, Duran Varlık Yönetimi, Hızlı Üretim, Seri-Lot, Stok Yeri Takibi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Talep Yönetimi, Yönetici Konsolu, Teminat Yönetimi, Görev Zamanlayıcı, Proje Takibi, Web Master, Pratik Tablo ve Pivot Raporları, Rapor Üretici ve Arayüz Uyarlama özelliği

Go3

Stok (İrsaliye, Sipariş, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, Eşdeğer Mal Takibi), Muhasebe, Duran Varlık, Fatura, Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat, Ödeme Planı), Talep Yönetimi, Çek/Senet, Taksit İşlemleri (Parçalı Tahsilat), Kredi Kartı, Banka, Kasa, Döviz Kuru Takibi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Dövizli Hesap Makinesi, İşlem Dövizi, Tablo ve Pivot Raporlar, Görev Zamanlayıcı, Yönetici Konsolu ve Web Master modülü

Modüllerden oluşur

DATA MİMARİSİ

Temelde LOGO YAZILIŞ A.Ş. ticari paket ürünlerinde, küçük ölçekli programlardan ERP setlere kadar aynı data mimarisi üzerinden planlanmış Go3 ve Tiger3 programları da, birbirinin devamı olan programlardır. Bu programların arasında ürün geçilerinde, Go3’ten Tiger3’e geçiş işleminda datalarda, yükseltme (upgrade) yapılabilir ve güncelleme işlemiyle program ve data hemen kullanılabilir.

                Tiger3, Go3 programının datasının daha geliştirilmiş olarak, yeni bilgi alanları, özellikler, raporlama ve eklenebilir ek modüllerin farklılıklarından meydana gelir.

KULLANICI LİMİTLERİ

                Go3 programı en fazla 15 kullanıcı limitine kadar tanımlamayı kapsar. Aynı zamanda açılabilecek firma sayısı da aynı şekilde kısıtlıdır.

FİRMA  EKLEME LİMİTLERİ

                Tiger3 programı ise, 50 kullanıcı tanımına kadar destek vermektedir. Firma sasıyı ise 100 şirket ya da mali yıl açmayı destekler.

İŞYERİ – BÖLÜM – FABRİKA TANIMLAMALARI

                Tiger3 firma tanımında belirlenebilen ve fişler içerisinde kayıtları ayrıştırma için kullanılabilen İşyeri, Bölüm ve Fabrika bilgileri ek özeliklerdir.

Go3’te olmayan ancak Tiger3’te bulunan ek modüller ise

Üretim

                İthalat

                İhracat modülleri sadece Tiger3  platformu üzerinde çalışmaktadır.

Ayrıca menülerin arasında da bazı farklılıklar bulunmaktadır.

                Bunların neler olduğuna, menü görüntüleri üzerinden bakarak kıyaslayalım.

MALZEME YÖNETİMİ

            STOK ÖZELLİK DETAYLARI

Kartların tanımlanması sırasında da bazı bilgi alanları da Tiger3’te fazladan bilgi saklamayı sağlar. Kartların içerisinde veya bağlantılarında bulunan özellikler içeren Reyon, Ek Malzeme, Ürün Kataloğu, Ürün Kardeşliği gibi bilgileri ile Stok kartlarının depo içindeki konumlarının belirtilebileceği Stok Yeri tanımlamaları bulunmaktadır.

                Üretim modülü ile üretilebilecek ürünlere barkod ataması için Barkod Numara Şablonları’nın tanımlaması da Tiger3’te bulunun bir ektir.

Malzeme Kartı Detay Özellik Farkları

STOK KARTI İÇERİK FARKLARI

Tiger3 Malzeme Kartı

Tiger3 Malzeme Kartı tanımında, modül olarak ek olan Konsolidasyon bilgileri gibi, ISO No, Dağıtım puanı bilgi alanları gibi ek hücreler bulunur.

Ve ek modül olan alt bilgi alanlarında e-Mağaza, Dış Ticaret, Üretim İlişkisi sayfaları bulunmaktadır.

Bu başlıklar aşağıda görüntülenmiştir.

Tiger3 Malzeme Kartı e-Mağaza Bilgi Alanları

           

Tiger3 Malzeme Kartı Dış Ticaret Bilgi Alanları
Tiger3 Malzeme Kartı Üretim

MALZEME SINIFI ÖZELLİĞİ

            GENEL MALZEME SINIFI

            TABLOLU MALZEME SINIFI

Genel Malzeme Sınıfı
Tablolu Malzeme Sınıfı

HIZLI ÜRETİM FİŞLERİ

HIZLI ÜRETİM FİŞLERİ

            ÜRETİM

            TAKIM BOZ 

           FASON

Tiger3 Go3
Hızlı Üretim Fiş Türleri

Stok (Malzeme) hareketleri arasında bulunan HIZLI ÜRETİM FİŞLERİ, pratik olarak MAMUL türündeki malzemeyi arttırarak, kendini oluşturan hammaddelerin formüllü oranları ile hızlı olarak azaltan fişleri oluşturan otomatik fiş türüdür.

                Kayıtları oluşturan hareket kayıtları yani fişlerin kayıtları sırasında da bu alanlar kullanılmaktadır.

                Örneğin Malzeme Ambar Transfer Fişi içinde, iki program arasındaki bilgi alanları görüntülenmektedir.

AMBAR FİŞİ İÇERİK FARKLARI

Go3 Malzeme Ambar Transfer Fişi

Tiger 3 Malzeme Ambar Transfer Fişi

SATIŞ PROVİZYON DAĞITIMI

Satış provizyon dağıtım fişleri ile, dönem içinde alınan ya da verilen hizmetler satılan malzeme maliyetlerine dağıtılır. Hizmet bedellerinin satış işlemlerine dağıtılması için kullanılır. Satış Provizyon Dağıtım Fişleri, Malzeme Yönetimi program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni fiş eklemek ve var olan fişler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. 

Satış Provizyon Dağıtımı

DIŞ TİCARET MODÜLÜ

            İTHALAT

Tiger3’e eklenebilen modüllerden, Dış Ticaret Modülü ile menülere eklenebilen İthalat,  İhracat menü ekleri, rapor ekleri ekranları aşağıda görüntülenmiştir.

Türkiye’ deki bir firmanın, menşei (yani orijini) Türkiye ve/veya yabancı ülkeye ait olan bir malı yabancı para (döviz) ile satması, müşterisi ile aralarında kararlaştırdıkları biçimde yabancı ülkeye kadar taşıtması ve Kambiyo mevzuatınca belirlenmiş usul ve süreler içinde mal bedeli dövizleri yurda getirmesi işlemine, çok genel bir ifade ile ihracat denmektedir. 

İthalat Ana Kayıtlar , Hareketler

İthalat Raporlar

                                AKREDİTİF

İthalat işlemlerinde sıra ile yapılması gereken kayıtların başında Akreditif işlemi yer alır.

İthalat Akreditif

                İthalat için açılması gereken Akreditif kayıtlarının tanımlanacağı ekran ve bilgi alanları gösterilmektedir.

                Bu işlem Genel Bilgiler, Banka Bilgileri, Diğer Bilgiler, İstenen Belgeler ile Dosya Bilgileri ekranlarında oluşur. Bu pencerelere ait görüntüler aşağıda yer almaktadır.

Akreditif Kaydı

Akreditif Kaydı

Akreditif Kaydı

Akreditif Kaydı

Akreditif Kaydı

İTHALAT OPERSASYON FİŞİ

İthalat işleminin gerçekleştirileceği, alımın yapılacağı ülke, aracı banka, gümrük, rejim şekli, gümrükçü, taşıma şekli, Gümrük Giriş Beyannamesi bilgilerinin girileceği alanlar bu ekranda tanımlanır. Ardından fatura sayfasına geçerek fatura bilgileri girilir.

İthalat Operasyon Fişi İthalata Ait Bilgi Alanları

İthalat Operasyon Fişi Fatura Kayıt Ekranı

MALZEME DOLAŞIM FİŞİ

İthalatı yapılan malzemeler için Dolaşım Fişi ile kayıt altına alınması bu ekrandaki menüden yapılır.  İthalat operasyon fişinde girilen stokların depo veya antrepolar arasındaki hareketlerinin girişi buradan yapılır.

İthalatı Yapılan Malzemeler İçin Dolaşım Fişi

DAĞITIM FİŞİ

Dağıtım fişi ithal edilen ürünler için yapılan masrafları, ürünlere yansıtmak için kullanılır.

Fiş içerisinde Dağıtılacak Masraflar bölümünde İthalat ile ilgili yapılan ve kayıtlara alınana masrafların bulunduğu kayıtlar seçilir.

Öncelikle üst orta kısımda bulunan İthalat Dosya Kodu’ndan ilgili işlem seçilir.

Altındaki bölümde ise İthalat Operasyon Fişi ile Fatura bölümünde kayıtlara alınan stokların hareketleri bulunarak seçilir. Maliyet dağıtımı satırdaki Maliyet Dağıtımı kolonundaki

İthalatı Yapılan Malzemeler İçin Dağıtımım Fişi

Maliyet dağıtımı aşağıdaki ekranda görüntülenen şekillerde dağıtılabilir.

MİLLİLEŞTİRME

Stoklar ülkeye girişi yapıldıktan sonra, millileştirme fişi ile ambara alınarak ilgili ambardan satışı yapılabilecek şekilde kullanıma alınır. 

Masraf yansıtılan ithalat operasyon fişlerinin millileştirme işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır. İthal edilen malzemenin ülkeye girişi yapıldıktan sonra kullanıcının merkez ambarına aktarılmasında kullanılır. Kullanıcının malzemelerin tamamı veya bir kısmını kendi ambarına aktarması ve bu malzemelerin masraflar sonucu oluşmuş maliyetini girerek ithalatı sonlandırması için oluşturulan fişlerdir; malzemelerin merkez ambara girişleri fatura üzerindeki birim fiyatları üzerinden değil; masrafların yansıtıldığı gerçek maliyetler (ithalat fiyatı üzerinden yapılmaktadır.

Millileştirme Fişi

İHRACAT

                Türkiye’ deki bir firmanın, menşei (yani orijini) Türkiye ve/veya yabancı ülkeye ait olan bir malı yabancı para (döviz) ile satması, müşterisi ile aralarında kararlaştırdıkları biçimde yabancı ülkeye kadar taşıtması ve Kambiyo mevzuatınca belirlenmiş usul ve süreler içinde mal bedeli dövizleri yurda getirmesi işlemine, çok genel bir ifade ile ihracat denmektedir. 

İhracat  Ana Kayıtlar  Hareketler   İşlemler

İhracat   Raporlar

AKREDİTİF

İhracat için açılması gereken Akreditif kayıtlarının tanımlanacağı ekran ve bilgi alanları gösterilmektedir.

                Bu işlem Genel Bilgiler, Banka Bilgileri, Diğer Bilgiler, İstenen Belgeler ile Dosya Bilgileri ekranlarında oluşur. Bu pencerelere ait görüntüler aşağıda yer almaktadır.

Akreditif Kaydı Genel

Akreditif Kaydı Banka  Banka Bilgileri

Akreditif Kaydı Banka  Kredi Bilgileri

Akreditif Kaydı Diğer Bilgiler

Akreditif Kaydı İstenen Belgeler

Akreditif Kaydı Dosya Bilgileri Detayı

İHRACAT KREDİLERİ

İhracat için bankalardan alınan kredilere ait bilgilerin kaydedildiği seçenektir. İhracat kredileri, yurtdışına mal satan ihracatçı firmaların rekabet gücünü arttırmak amacıyla bankalar aracılığı ile alınan kredilerdir. Alınan bu kredinin kapatılması için kredi tutarı kadar ihracat yapılması gerekmektedir. 

İhracat program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Yeni kredi bilgilerini girmek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili seçenekler kullanılır. 
İhracat kredileri iki türde kaydedilir: 

 • Dövizli Kredi
 • Eximbank Kredisi

İhracat Kredi Türü Seçimi

BANKA KREDİSİ

İhracat Kredi Kaydı

EXİMBANK

İhracat Kredi Kaydı Eximbank Kredi Kaydı

İHRACAT OPERASYON FİŞİ

İhracat bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılan operasyon fişleri, 

 • Yabancı ülkeye ihracat
 • Serbest bölgeye ihracat fiş tiplerini içerir. 

Yabancı Ülkeye yapılacak ihracat işlemlerine ait bilgiler İhracat Operasyon Fişleri (Yabancı Ülkeye İhracat) ile kaydedilir. Verilen hizmete ait bilgiler (Hizmet İhracatı) Verilen Hizmet Faturası ile de kaydedilebilir. Hizmet ihracatlarının ihracat operasyon fişlerinden kaydedilmesi durumunda satır türünün Hizmet olarak seçilmesi gerekir. 
Serbest Bölgeye yapılacak ihracat işlemlerine ait bilgiler İhracat Operasyon Fişleri (Serbest Bölgeye İhracat) ile kaydedilir. Verilen hizmete ait bilgiler (Hizmet İhracatı) Verilen Hizmet Faturası ile kaydedilebildiği gibi, İhracat Operasyon Fişleri ile de kaydedilir. Hizmet ihracatlarının ihracat operasyon fişlerinden kaydedilmesi durumunda satır türü Hizmet olarak seçilir. 

Yabancı Ülkeye İhracat      İhracat Bilgileri

Yabancı Ülkeye İhracat      Fatura Bilgileri

Yabancı Ülkeye İhracat       Detaylar

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

İhracat operasyon fişinde bulunan malzemelerin tamamının veya bir kısmının, hangi Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında olduğunun belirtilmesine ithal ya da ihraç mallarının DİİB’ ne saydırılma işlemi denir.

Fiş satırında bulunan DİİB No. alanından F10 ile DİİB listesine ulaşılarak ilişkilendirilmek istenen DİİB seçilir.
Fiş satırından İhracı Taahhüt Edilen Malzeme kolonunda seçilen D.İ.İ. Belgesinde malzemelere ulaşılıp seçim yapılarak satırdaki malzeme ile eşleştirme yapılır.
Fatura satırında birden fazla Dahilde İşleme İzin Belgesi ile bağlantı kurulmaz. İkinci bir fiş satırında bu işlem DİİB ile ilişkilendirilebilir.
Saydırma işlemlerinden sonra belgenin süresini de dikkate alınarak, bağlı olduğu İhracatçı Kurumundan belgenin kapatılması için başvuruda bulunur.
Kapanan DİİB’ in statüsü “Yürürlükte” konumundan “Kapandı” durumuna getirilir.
Kapanan DİİB fiş satırına seçilemez.

Dahilde İşleme İzin Belgesi

DİİB GEÇİCİ KABUL

Geçici Kabul satırlarında seçilen işlemlerdeki ürünleri, geçici kabul belgesi ile ilişkilendirmek için kullanılır. 
İthalat operasyon fişlerinde sadece Geçici Kabul Belge’sinin TÜM ithaline izin verilen satırları listelenir. 
İthalat operasyon fişlerinde sadece Geçici Kabulün satırları listelenir. 
Satıra kapanan miktar ve/veya tutar bilgisi girilmezse o satır için kayıt oluşmaz. Kapanan miktar ve kapanan tutar bilgisi operasyon fişi satırından bağımsız olarak kullanıcı tarafından girilebilir.

Geçici Kabul Belgesi

İHRAÇ KAYITLI ALIM FATURASI

İhraç Kayıtlı olarak alınabilecek malzemelerin Satınalma Fatura ile işlenip stoklara alınması için kullanılan kayıt işlemi bu menüden gerçekleştirilebilir. Çıkışı  yapılırken bu ilişki kurularak giriş kayıtlarından düşülür.

İhraç Kayıtlı Satınalma Faturası

İHRAÇ KAYITLI SATIŞ FATURASI

İhraç Kayıtlı olarak alımı yapılan Satınalma faturasındaki kayıtların satışının yapılması ve ilişkilendirilmesi için İhraç Kayıtlı Satış Faturası bölümü kullanılır.

İhraç Kayıtlı Satış Faturası

LEASING

Leasing de yatırım malının mülkiyeti, finansal kiralama şirketinde kalmak suretiyle, yatırımcı firma tarafından önceden belirlenmiş kiralar karşılığı ödeme süresi bittiği zaman sembolik bir bedelle yatırım malının yatırımcı firmaya verilmesi söz konusudur. Yapılacak olan kira sözleşmesinin ödemelerinin son bulmasıyla kiralanan yatırım malının mülkiyetinin yatırımcı firmaya verilmesini sağlayan finansal kiralamada, kiralanan yatırım malının özelliklerine göre kira ödeme miktarları, tarihleri veya koşulları değiştirilebilmektedir. 

Leasing sisteminin işleyişi, yatırımcı firmanın kiralamak istediği ekipmana karar vermesi ile başlar. Yatırımcı firma finansal kiralama şirketine talep ettiği ekipmanı bildirir. Finansal kiralama şirketi piyasa araştırması yapar ve yatırımcı firmaya bir fiyat teklifi verir. Yatırımcı firma fiyat teklifini onaylarsa bir leasing sözleşmesi imzalanır. Satınalma işlemleri tamamen leasing firması tarafından gerçekleştirilir.

İmzalanan bu sözleşme süresi teknolojik ömrü kısa olan ekipmanlarda 2 yıl olmakla beraber genellikle 4 yıldan kısa süreli olmamaktadır. 
Sözleşmenin geçerlilik tarihi bitene kadar ödemeler devam eder ve ödeme süreci bittiğinde yatırımcı firma sembolik bir rakam ödeyerek ekipmanın devir hakkını kazanır.

Leasing kayıtlarının takibi Finans modülü / Hareketler menüsü altında bulunan Leasing İşlemleri ile yapılır. Leasing kayıtları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak (ya da F9 tuşu ile) açılan menüdeki seçenekler kullanılır.

Leasing kayıtları için öncelikle Duran Varlık Yönetiminden sabit kıymet kartının tanımlanması sonrasında Leasing kaydı oluşturulabilir.

BÜTÇE

Bütçe, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge olarak tanımlanır.

Gelir ve giderlerin bütçelerde çok çeşitli şekillerde gösterilmesi mümkün bulunmaktadır. Giderlerin ve gelirlerin belirli bir sistematik içinde sınıflandırılması ve aynı türdeki giderlerin ve gelirlerin kolaylıkla toplanabilmesi ve gelir, gider, açık istatistiklerine ulaşılabilmesi için de bütçe kodlamaları geliştirilmiştir.

Tiger3                                                                    Go3

Muhasebe modülü tanımları altında bulunan Bütçe ve Analitik Bütçe bölümleri de sadece Tiger3’te bulunan  diğer bir ek özelliktir.

                Bu özelliklere ait ekranlar da aşağıda görüntülenmektedir.

Bütçe Dönemleri

Analitik Bütçe Kartları

KAYIT SAKLAMA

                Tiger3’te bulunan bir başka özellik ise Kayıt Saklama  özelliğidir.

Vergi Usul Kanunu Tebliği’ne göre istenilen verilerin elektronik ortamda saklanması ile ilgili tüm işlemler için Genel Muhasebe bölümünde Ana Kayıtlar altında bulunan Kayıt Saklama  seçeneği kullanılır.

Kayıt saklama listesinde “Ekle” seçeneği kullanılarak, alış, satış ve envanter işlemleri için oluşturulmuş tüm kayıtlar muhasebeleştirildikleri ve yevmiye numaralarının verildiği tarih aralığında listelenir.

Kayıt saklama listesinde hangi kayıtların Excel dosyasının oluşturulduğu izlenebilir. Kayıt saklama bilgileri kaydedildikten sonra ilgili kaydın hemen altında beliren “+”, kayıt için Excel dosyasının oluşturulduğu anlamına gelir.

 • Satış kayıtları
 • Alış kayıtları
 • Dönem başı ve dönem sonu mal stoklarına ilişkin envanter kayıtları
 • İthalat kayıtları
 • İhracat kayıtları
 • Üretim kayıtları için bilgi girişi yapılır.

Kayıt Saklama Alış Kayıtları

Kayıt Saklama Envanter Kayıtları

KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

Mali tablolar, bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere aktarmak ve böylece ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Konsolide mali tablolar da aynı amacı gerçekleştirmek için hazırlanmakta; ancak diğer mali tablolardan farklı olarak bu tablolar birden fazla işletmenin işlemlerini ifade etmektedir.

Bir işletmenin özellikle bilanço ve gelir tabloları gibi finansal tablolarının düzenlenmesi hem hukuki hem de ekonomik bir zorunluluktur. Konsolide mali tabloların hazırlanması sadece ekonomik bir zorunluluk taşımakta ve bu tabloların düzenlenmesinin hukuki bir özelliği bulunmamaktadır.

Konsolide mali tablolar, ayrı tüzel kişiliklere sahip işletmelerin aktiflerinin, borçlarının, öz kaynaklarının, gelirlerinin ve giderlerinin bir araya getirilmesi, diğer bir ifade ile ana şirketin tablolarıyla birleştirilmesiyle elde edilen tablolardır.

“Konsolide Mali Tablolar; Ana Ortaklığın Unvanı altında düzenlenen ve ana ortaklık ile bağlı ortaklığın ve kontrol gücü ana ortaklıkta olan iştiraklerin konsolidasyon yöntemi uygulanmak suretiyle varlıklar, yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir ve karlar ile gider ve zararlarını bir bütün olarak gösteren, iştiraklerin ise öz kaynaklardan pay alma yöntemi uygulanarak eklenmesi suretiyle oluşturulan konsolide bilanço, konsolide gelir tablosu ve bu tabloların eki diğer konsolide mali tablolar ile dipnotları ifade eder.”

Tüm bu ifadelerden de kolaylıkla anlaşılabileceği gibi; konsolide mali tabloların düzenlenme amacı, ana ortaklığa bağlı ortaklıklar ile kontrolü ana ortaklıkta olan iştiraklerin ve sınırlı iştiraklerin aktif, pasif, gelir ve giderleri ile gayri nakdi yükümlülüklerini tek bir ortaklığa aitmiş gibi göstererek, topluluğun bir bütün olarak finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında tasarruf sahiplerine, yatırımcılara, denetim mercilerine ve ilgili diğer kişilere bilgi vermektir.

Konsolide mali tablolar bir gruba dahil her bir şirketin faaliyet sonuçlarını bir arada gösterdikleri için bu tabloların kullanımında birtakım sınırlamalar söz konusudur. Bu sınırlamaları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

 • Konsolide mali tabloların finansal analizinden elde edilen sonuçlar ortalama bir değer taşımaktadır. Zira durumu kötü olan bir işletme grup içindeki diğer kuvvetli işletmelerin etkisiyle iyi durumdaymış gibi görünebilmektedir.
 • Grup içindeki şirketlerin muhasebe sistemlerinin, değerleme yöntemlerinin farklılığı konsolide mali tabloların sonuçlarının sapmasına sebep olabilmektedir.
 • Bu tabloların değerlenmesinde kredi verenler ve işletme sahipleri parasal durumu yanlış yorumlayabilmektedir.

Yabancı bir ülkede bulunan, gruba bağlı bir yavru şirketin sonuçları kur dalgalanmaları nedeni ile konsolide mali tablolara çok değişik şekilde yansıyabilmektedir.

ÜRETİM

Üretim Kontrol

Üretim kontrol program bölümü, üretim sürecini oluşturan tüm temel öğelerin tanımlanmasından sonra (kaynaklar & vardiyalar, operasyonlar, rotalar, ürün reçeteleri), üretim emirlerinin verildiği ve iş emirlerinin oluştuğu, üretim için planlanan ve gerçekleşen maliyetlerin hesaplandığı modüldür.

Genel olarak, üretimin yapıtaşı olan tüm temel unsurlar oluşturulduktan sonra, üretim sürecinin başlatıldığı program bölümüdür. Üretim sürecinin başlamasıyla oluşan malzeme hareketleri (stok ve ambar hareketleri), malzeme fişleri olarak program tarafından otomatik oluşturulur ve kaydedilir.

Üretim sırasında oluşabilecek zaman ve kaynak kullanımı ile ilgili değişiklikler sonucu, üretim için planlanan tarihler ve süreler güncellenir ve üretimin hedeflenen ve planlanan başlangıç tarihi ve toplam süresi belirlenir. Üretilecek malzeme ve üretimde kullanılacak malzeme miktarları üretim emri üzerinde belirlenir. Malzemeler ve üretimde kullanılacak miktarları belirlendikten sonra, bu malzemelerin belirli stok ve ambar kontrolleri sonucu saptanan eksik miktarı ve bu miktarın nasıl temin edileceği yine üretim emri üzerinden belirlenir.

Üretim emrinin kaydedilmesi ile, üretim emri serbest bırakılır ve iş emirleri otomatik olarak oluşturulur. Kaydedilen iş emirlerine ait operasyonlar için operasyon ihtiyaçları taranarak uygun iş istasyonu saptanır. Üretim sürecinin en üst seviyesinden en alt seviyesine kadar tüm hammadde, yarı mamul, iş istasyonu ve çalışan gereksinimleri ile operasyon süreleri ve maliyetler izlenir. 

Üretim kontrol ana kayıtlar

Üretim kontrol ana kayıtlar bölümünde yer alan Durma Nedenleri, üretim emrinin kaydedilmesi, başlatılması (durumunun “Devam Ediyor” konumuna getirilmesi) ve daha sonra herhangi bir nedenden dolayı durdurulması durumu söz konusu olursa, bu durma nedenlerinin kaydedildiği bölümdür. Durma nedenine ait detaylar ise iş emirleri üzerinde Durma Bilgileri sayfasından kaydedilir. Hareketler bölümünde, iş emirlerini ve dolayısıyla üretim sürecini başlatan “üretim emirleri” yer alır. Bu bölümde ayrıca, üretimde girdi olarak kullanılan malzeme ihtiyaçları sonucu oluşan talepler ve bu malzemelerin karşılanma şekillerinin izlendiği, “temin önerileri” yer alır. İşlemler menüsünde, planlanan ve gerçekleşen üretim emri maliyetleri hesaplanır ve planlanan / gerçekleşen genel gider hareketleri oluşturulur.

Alt Başlıkları

                Operasyonlar

                Rotalar

                Üretim Sabitleri

                Fason Üretim

                Firma Üretim Sabitleri

                Üretim Tanım İşlemleri

Üretim Tanımları Kayıt ve Atama Listeleri

Kaynak Yönetimi

Kaynak Yönetimi program bölümünde üretim sürecinde kullanılacak;

 • İş istasyonları, özellikleri ve iş istasyonu grupları
 • Çalışan ve çalışan grubu bilgileri
 • Ürün hatları
 • Vardiyalar
 • Maliyet bilgileri kaydedilir. 

Kaynak Yönetimi

                İş İstasyonu Özellikleri

                İş İstasyonları

                İş  İstasyonu Grupları

                Çalışanlar

                Çalışan Grupları

                Ürün Hatları

                İş İstasyonu Maliyetleri

                Çalışan Maliyetleri

                Vardiyalar

                Kaynak Yönetimi İşlemleri

PLANLAMA

Üretim faaliyetlerinin planlandığı program bölümüdür. Planlama seçenekleri ile hem ürünlerin ne miktarda üretileceği ve üretimin başlama zamanı planlanır hem de üretim için gereken malzeme ve temin şekilleri planlanır. Planlama program bölümünün özellikleri şunlardır:

 • Müşterinin ihtiyacını tam olarak ve zamanında karşılayabilmesi için kullanıcıya, ihtiyaç duyulan ürünlerin ne miktarda üretileceğini ve bu üretimin başlangıç tarihini hesaplama olanağı sağlar. Bu işlemler, Ana Üretim Çizelgeleme (MPS) seçeneği ile kaydedilir ve izlenir.
 • MPS tarafından planlanmış olan üretimin başlangıcında ihtiyaç duyulan malzemeler için kapsamlı bir temin planı geliştirmek gereklidir. Bu temin hareketleri, yarı mamullerin üretimi veya gerekli hammaddelerin satın alınması şeklinde olur. Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) adı verilen yönetim aracıyla bu işlemler gerçekleştirilir.
 • Üretim emirleri serbest bırakıldığında ya da başka bir deyişle üretim emirleri planlanıp başlangıç ve bitiş zamanları hesaplandığında, ‘iş istasyonu’ ve ‘işçiler’ olarak adlandırılan kapasite elemanlarındaki iş yükünü görebilmek çok faydalı ve genellikle çok gereklidir. Kapasite Planlama aracı ile, bu kapasite elemanlarının planlanan / gerçekleşen işleri, kapasite aşımları izlenir ve bunlar üzerinde değişiklikler yapılabilir.

                Ana Üretim Çizelgeleme

                Malzeme İhtiyaç Planlama

                MRP

                Kapasite Planlama

                Üretim Planlama

Hazırlıyan : Hakan Öztunç – Logo Sistem Uzmanı

İlgili Programlar: