E-Fatura sınırı 5 milyon TL oldu

LOGO Go3 – Tiger3 Farklar
09 Eylül 2019
Logo ÜTS Entegrasyon Programı
12 Mayıs 2020
LOGO Go3 – Tiger3 Farklar
09 Eylül 2019
Logo ÜTS Entegrasyon Programı
12 Mayıs 2020

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3) ile 01.01.2020’den itibaren E-Defter yüklemeleri talebe göre ister aylık devam edilecek, isterse de her geçici vergi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar yapılacaktır. Defter beratları 3 aydan 3 aya gönderilecek olsa da yine aylık berat hazırlanacak, defterler 3’er aylık değil aylık aylık onaylanacaktı

E-Faturaya geçme sınırı 5 milyon TL olarak yayımlandı, 2018’de şartı sağlayanlar 01.07.2020 tarihine kadar E-Faturaya geçmek zorundalar.
-Halihazırda E-Fatura mükellefi olanlar için E-Arşiv faturaya geçmek zorunluluğu 01.01.2020 tarihinde başlıyor. Tek seferde veya aynı gün toplamda 30.000 TL’yi aşan tüm satışlara ve vergi mükellefi olan müşterilere düzenlenen 5.000 TL’yi aşan tüm faturalar E-Arşiv fatura düzenleme zorunluluğu da 01.01.2020’de başlıyor.
-E-İrsaliye genel olarak zorunlu bir uygulama değil, isteğe bağlı mükelleflerce başvuru yapılması halinde E-İrsaliye ye geçiş yapılabilecektir. (Tebliğde sayılan zorunlu tutulan mükellefler hariç, zorunlu tutulanlar; ÖTV’li mal üretip, alıp satanlar, maden kanununa göre ürün satanlar,meyve sebze komisyoncuları,demir çelik imal, ithal ve ihracı yapanlar,Şeker Kanunu kapsamında satış yapanlar,gübre takip sistemine göre satış yapanlar vs. bunlar 01.01.2020’de E-İrsaliye olmak zorunda)

TEBLIĞ SONRASI E FATURADA SON DURUM

2018 veya 2019 da 5 milyon sınırını aşanlar, 01.07.2020 ye kadar e fatura + e arşiv faturaya geçecek, 01.01.2021 de E deftere geçecekler.

Hali hazırda e fatura kullanıp, bugüne kadar e arşiv e geçmemiş olanlar 1/1/2020 ye kadar E arşive geçecek.

Çok Önemli Bunun dışında e arşiv uygulamasına dahil olmayan diğer mükellefler, aynı gün içinde aynı kişiye düzenleyecekleri bir veya birden çok vergiler dahil 30.000 TL. lik faturayı E arşiv FT. Olarak kesecekler.
Burada parantez içi hüküm var. (Vergi mükelleflerine düzenlemeler açısından toplam 5.000 TL.yi) diyor.
Buradan benim anladığım, 30.000 TL.lik sınır vergi mükellefi olmayan normal vatandaşa yapılan satışlar için geçerli.

E faturaya tabi olmayan bir mükellef, yine e faturaya tabi olmayan vergi mükellefine aynı günde bir ya da birden fazla fatura düzenleme ve toplam 5.000 TL.yi geçerse bu FT.yı/FT.ları E arşiv FT.olarak düzenleyecek.

e-Fatura nedir?

VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. 

http://www.efatura.gov.tr/efaturahakkinda.html

e-defter Nedir?

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır. Söz konusu standardın ülkemiz uygulamasında kullanımını açıklamak için hazırlanan kılavuzlara ulaşmak için tıklayınız.

http://www.efatura.gov.tr/efaturahakkinda.html

İlgili Bağlantılar:

e-belge zorunluluk tarihleri

Logo e-çözümler

e-logo Hizmet Fiyat Listesi