Yerinde Destek Hizmeti

Dış kaynak kullanımı isteği daha çok orta ve büyük ölçekli şirketler tarafından talep edilmektedir. uç sayısı artıkça destek hizmeti tek başına çözüm olmaktan çıkıp yerinde destek daha kullanışlı bir hal almaktadır.

Dış Kaynak Kullanımda Verimlilik

İşletmeler IT gibi dinamik her gün yeni bir teknolojinin gündeme girdiği bir alanda kendi istihdam ettiği personel ile bu teknolojileri izlemeleri çokta mümkün görünmemektedir. Profesyonel Destek aldığı IT firmasının kontrolünde bu hizmet çok daha yararlı hale gelmektedir.

Dış Kaynak Kullanımın Avantajları

Organizasyonlar kaynak kullanımı konusunda belirli limitlere sahiptir. Dış kaynak bu limitleri optimize etmede gerekli alt yapıyı oluşturur. İşletme verimliliği, istihdam maliyetinin düşürülmesi

Maliyet Avantajı

Kurumun kendi içinde istihdamı sonuçta sermaye kullanımı demektir. sermaye kullanımı sabittir. Operasyonel giderler ise değişkendir. Dış kaynak bu avantajı sağlar.

Risk Yönetimi

Kurumların operasyonel giderlerinde danışmanlık hizmeti almadan yapılan işlerde risk daha yüksektir. rekabet , pazar koşulları, devlet yaptırımları, finansal şartlar ve hızlı değişen teknolojilere uyumda risk faktörünü en aza indirilmiş olur.

Nakit Akışı ve Bütçe Kontrol

Dış kaynak; Giderlerin müşteriden tedarikciye kontrollü olarak geçişini sağlar. Nakit akış kontrolü ve bütçe kalemlerini kontrol daha rahattır.