2022 Asgari Ücret Gelir Vergisi ve Damga Vergisi İstisnası

Web Tabanlı CRM
16 Ağustos 2020
Web Tabanlı CRM
16 Ağustos 2020

2022 yılında uygulanacak olan Asgari Ücret Tespit komisyonunun aldığı karar

22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin  istisna edilmesine ilişkin açıklamalar ile aynı Kanunla yürürlükten kaldırılan Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi kapsamında bulunan diğer ücretlilerin durumuna yönelik hazırlanan Tebliğ Taslağının tamamına https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/gelir/gvktebtaslak319_07012022.pdf linkinden erişebilirsiniz. 

Logo Bordro Plus ta yapılması gereken değişiklikler

01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olan Kanun Parametrelerinde, “Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti” ve “Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti” parametreleri, Kanun Parametreleri içerisinde Diğer sekmesinin altına Evet ve Hayır seçenekleri ile eklenmiştir.

worddave7ed21e13e300e51520b26aaf472a902.png

Sicil Yönetimi/Tanımlar/Sicil Kartları/Ödeme Bilgileri alanına “Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti” ve “Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti” seçenekleri onay işaretleri alanı olarak eklenmiştir. Bu alanlar işaretli olarak gelmektedir. Puantaj hesaplamasına yönelik işlemler için de, personel kartlarında bu iki alanın işaretli olması gerekmektedir.

worddava15c8fdd632a107e3fb2547d90cb9b2d.png
Tamamı: https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=74712225

Bordro Plus Videolu Anlatım:

Logo Bordro Plus – 2022 Asgari Ücrete Bağlı Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Uygulaması