Fiyat listelerinde yapılan değişiklikleri aşağıda bulabilirsiniz; KOBİ Ürünleri Fiyat Listesi:
 • Tüm KOBİ ürünleri için LEM bedeli; kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatlarının %10'u olarak revize edildi.
GO 3
 • e-İhracat İşlemleri Modülü fiyat listesine eklendi.
 • POS Genius entegrasyonu, satışının sonlandırılması nedeniyle, listelerden kaldırıldı.
 • GO Plus sonlandırma tarihi ürün geçişleri kısmındaki açıklamalara eklendi.
 • 3 serisi ürünlere geçişin açıklaması düzenlendi.
 • Banka bağlantısı modülünün Haziran ayına kadar ücretsiz olduğuyla ilgili açıklama eklendi.
 • Connect Banka modülü fiyatları eklendi.
 • GO 3 Kullandıkça Öde e-Fatura sunucu lisansı fiyat listesinden kaldırıldı.
 • Ürün geçişleriyle ilgili detaylı maddeler eklendi.
Start
 • Start ürünlerine 2017 yılı için zam yapılmadı.
 • Sonlandırılmış Alınteri ürününden Start’a geçiş fiyatı eklendi.
Tiger 3 Fiyat Listesi:
 • POS Genius entegrasyonu, satışının sonlandırılması nedeniyle, listelerden kaldırıldı.
 • Tiger Plus sonlandırma tarihi ürün geçişleri kısmındaki açıklamalara eklendi.
 • 3 serisi ürünlere geçişin açıklaması düzenlendi.
 • Alt segmentlerden geçişle ilgili açıklama eklendi.
 • Sonlandırılmış KOBİ ve Kurumsal ürünlerden geçiş fiyatları eklendi. Sonlandırılmış KOBİ ve Kurumsal ürünlerin neler olduğuyla ilgili bilgi eklendi.
 • Logo Notifier listeden kaldırıldı.
 • Uyarlama araçları hizmetleri ve uyarlama araçları eğitim hizmetleri eklendi.
 • Banka bağlantısı modülünün Haziran ayına kadar ücretsiz olduğuyla ilgili açıklama eklendi.
 • Connect Banka modülü fiyatları eklendi.
 • Uyarlama Araçları, LEM hesabına dahil edilmiş olup, hesaplama bağlı bulunduğu ana paketin LEM oranı ile hesaplanacak şekilde düzenlendi.
Tiger 3 Enterprise Fiyat Listesi:
 • POS Genius entegrasyonu, satışının sonlandırılması nedeniyle listelerden kaldırıldı.
 • Tiger Enterprise sonlandırma tarihi ürün geçişleri kısmındaki açıklamalara eklendi.
 • 3 serisi ürünlere geçişin açıklaması düzenlendi.
 • Alt segment ürünlerden geçişler ile ilgili açıklama eklendi.
 • Sonlandırılmış KOBİ ve Kurumsal ürünlerden geçiş fiyatları eklendi. Sonlandırılmış KOBİ ve Kurumsal ürünlerin neler olduğuyla ilgili bilgi eklendi.
 • Banka bağlantısı modülünün Haziran ayına kadar ücretsiz olduğuyla ilgili açıklama eklendi.
 • Connect Banka modülü fiyatları eklendi.
 • Logo Notifier listeden kaldırıldı.
 • Uyarlama Araçları, LEM hesabına dahil edilmiş olup, hesaplama bağlı bulunduğu ana paketin LEM oranı ile hesaplanacak şekilde düzenlendi.
Tiger HR Fiyat Listesi:
 • Tiger HR LEM oranı bağlı olduğu ERP ürünlerinden bağımsız olarak; kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatlarının %13'ü olarak belirlendi.
 • Bordro Plus LEM bedeli; fiks TL fiyatı hesaplamasından % oranı hesaplamasına dönüştürülerek, LEM oranı kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı, çalışan sayısı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatlarının %13'ü olarak belirlendi.
 • Logo Flow fiyatları listeye eklendi.
Logo Flow:
 • 2016 yılında avantajlı lansman fiyatları ile satışa sunulan Logo Flow'un 6 Şubat 2017 tarihli güncel fiyatları, entegre olduğu tüm ERP ve HR ürünleri fiyat listesinde yer alacak şekilde düzenlendi.
 • Logo Flow'un LEM oranı; bağlı olduğu ERP ürünlerinden bağımsız olarak kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatlarının %13'ü olarak belirlendi.
CRM Fiyat Listesi:
 • Logo CRM ile diğer Logo çözümleri arasındaki entegrasyon yapısını anlatan dokümanlar için ilgili linkler eklendi.
 • Logo CRM Standard ve Logo CRM Enterprise çözümlerinin arasındaki fonksiyon farklılıkları ve minimum kurulum konfigürasyonları bilgilerini içeren doküman için link eklendi.
 • Satışları sonlandırılan Logo CRM Standard (Desktop Edition) ve Logo CRM Enterprise (Desktop Edition) ürünleri fiyat listesinden kaldırıldı.
 • Logo Notifier ürününün ismi Logo Notifier Service olarak yenilendi.
İş Analitiği Fiyat Listesi:
 • Satışı sonlandırılan Logo Mind Informer fiyat listesinden kaldırıldı.
 • İş Analitiği çözümleri kapsamında, ürün geçişleriyle ilgili detaylar eklendi.
 • Logo Mind Navigator/Logo Mind Navigator Enterprise ürünleri ERP fiyat listelerinden çıkarılarak sadece İş Analitiği Fiyat Listesi'nde bırakıldı.
Tedarik Zinciri Yönetimi:
 • Satışları sonlandırılan Mobil Satış Basic ve Mobil Satış Pro ürünleri fiyat listesinden kaldırıldı.
Logo Hizmet Fiyat Listesi:
 • Hizmet paketleri yeniden düzenlendi.
Dikey Çözümler Fiyat Listesi:
 • E-Tahsilat ve E-Ticaret ürünleri fiyat listesinden çıkarıldı.
 • Fiyat listesinde, İmgesoft’un Soğuk Satış ürünlerinin adı Saha Satış olarak değiştirildi.